HISTORIEN OM
KVINNLIGA MEDBORGARSKOLAN VID FOGELSTAD            
            Det var när kvinnor i Sverige fått sin rösträtt som det hela började            

Annandag påsk 1925 öppnades Kvinnliga Medborgarskolan i gamla inspektorsbostaden på Elisabeth Tamms gods Fogelstad i Julita socken i Sörmland. 

I 30 år skulle skolan komma att ha betydelse för kvinnors utveckling i Sverige och i viss mån i de övriga nordiska länderna. Här röjdes vägen för dagens svenska kvinnorörelse.

Bakgrund

År 1921 fick kvinnor i Sverige rösträtt. Fem kvinnor valdes in i 1922 års riksdag, bland dem Kerstin Hesselgren och Elisabeth Tamm. Båda tillhörde det Frisinnade partiet. På våren 1922, efter någon månads riksdagserfarenhet träffades de båda tillsammans med läkaren Ada Nilsson, pedagogen Honorine Hermelin och journalisten och författaren Elin Wägner på Fogelstad.

"Om det skall märkas att kvinnorna kommit in i samhällslivet, måste de bli många och kunniga", sa Elisabeth Tamm. Så föddes tanken på at starta en kvinnlig medborgarskola, bakom vilken alltså stod dessa fem kvinnor, den s k konstellationen.

Ur skolans första prospekt:

Skolan ville vara "en fristad, ett lufthål i denna värld av isolering bakom skiljande murar - klassmurar, åsiktsmurar, yrkesmurar, partimurar -  så att man om möjligt där skulle kunna dra ett djupt och fritt andetag endast och allenast i egenskap av människa - medborgare!"

Honorine Hermelin 1935

Före detta inspektorsbostaden på Fogelstad, där Honorine Hermelin bodde

och där många sammankomster ägde rum. 

Huset kallas än idag för "Skolan" av gamla Julitabor

Medborgarskolans verksamhet

Skolan riktade sig inte till kvinnor av någon viss partitillhörighet. Dess första princip var att stå öppen för alla åsiktsriktningar.  Ambitionen var att också samla kvinnor med olika social och kulturell bakgrund.

Honorine Hermelin var skolans rektor från starten och under hela dess livstid. Ebba Holgersson, lärare och lokalpolitiker från Blekinge engagerades som fast lärare. De övriga i konstellationen medverkade som föredragshållare liksom rader av samtidens mest framstående kulturpersonligheter.

Medborgarskolan erbjöd både terminslånga och kortare kurser. De teoretiska ämnena var historia, medborgarkunskap och praktisk psykologi. Dessutom togs aktuella politiska och sociala frågor upp i föredrag och diskussioner. Muntlig framställningskonst, sång, musik, konst och rytmik fanns med på schemat. I låtsaskommunen Komtemåtta lärde man sig mötesteknik och argumentationsteknik - ett rollspel innan såna var uppfunna!

Trettio år

Kvinnliga Medborgarskolan lades ner 1954. Under sina trettio år hade skolan omkring 2 000 kursdeltagare. Många av dem lät senare tala om sig i olika sammanhang. En period var exempelvis nästan hälften av alla kvinnliga riksdagsledamöter - åtta av 18 - före detta kursdeltagare på Fogelstad.

Fogelstadförbundet

Redan efter den första kursen 1925 bildades Fogelstadförbundet. Det var en sammanslutning av skolans kursdeltagare och lärare "för fortsatt samarbete och sammanhållning". Gruppen träffades årligen och gav ut en tidning, Fogelstadsförbundet. Föreningen upplöstes 1981 och den sista tidningen kom 1982. Deras tecken var en blå stiliserad emaljdelfin.