FogelstadförbundetRedan efter den första kursen 1925 bildades Fogelstadförbundet
Det var en sammanslutning av skolans kursdeltagare och lärare 
"för fortsatt samarbete och sammanhållning".
 Förbundet fick lokalavdelningar i bl.a.
Stockholm, Göteborg och Norrköping.
Årsmöten hölls alltid på Fogelstad vid pingst eller midsommar.
De samlade många deltagare och hade ett gediget program.
Allt som rörde sig i tiden togs upp i föredrag och diskussioner.
Det internationella inslaget var starkt, och 
årsmötena ledde ofta till uttalanden och resolutioner.
Sedan skolan lagts ner 1954, hölls årsmötena på olika folkhögskolor, 
ett par gånger också i Danmark och Norge.

Fogelstadförbundets tidning med samma namn
utkom fyra gånger om året mellan 1944 och 1974.

Fogelstadförbundets tecken var en liten blå stiliserad emaljdelfin. 
Den var en viktig symbol som av Honorine Hermelin förklarades sålunda:

"Att arbeta för ett bättre samhälle
kan liknas vid att ute på havet kasta
sig i en våg så väldig, att den skulle dränka
den som försökte simmande ta sig i land,
om inte en vänlig delfin kom till hjälp och
tog den drunknande på sin rygg".