Kursdeltagare


Skolans inträdeskrav löd: "att vara vid god hälsa och för vårkursen ha fyllt 20 år, för sommar- och höstkurserna ha fyllt 25 år". Dessa inträdeskrav gällde de första tio åren. Efter 1935 var alla kurser lika långa och det blev 20 år för samtliga kurser.

Kursdeltagare kom från hela landet men merparten kom från Stockholm med omnejd, från Sörmland och Östergötland.  De skulle inte tillhöra något särskilt parti eller någon särskild samhällsklass, tvärtom. Arbeterskor från textilindustrier, lärarinnor och hemmafruar, journalister, kontorister och läkare var exempel på deltagare. Tanken var att vända sig till olika samhällsklasser och personer.

Många är de vittnesmål från kursdeltagarna om att Fogelstad kändes som en plats för möten, möten mellan människor och idéer, att det fanns svängrum och utrymme nog för allt och alla. Återkommande är ord och uttryck för upplevelser av samhörighet. Man kände trygghet, gemenskap, vänskap och kamratskap.