Vår permanenta
utställning vid
Fogelstad

Besöka Fogelstad och Kvinnliga Medborgarskolan

Platsen där allt började och där den permanenta utställningen om Kvinnliga Medborgarskolan finns ligger på Fogelstad säteri i Julita utanför Katrineholm. Utställningen finns i det gamla mejeriet på Fogelstads säteri. Detta drivs än idag av Elisabeth Tamms arvingar och släktingar, se www.fagelsta.se. Verksamheten med jord- och skogsbruk är omfattande så det gäller för oss nutida Fogelstadsvänner att ta hänsyn till det pågående arbetet och de människor som lever och verkar där idag. Särskilt gäller detta under skördesäsongen i slutet av sommaren.

I samband med Rösträttsfestivalen på Fogelstad i augusti 2021 besökte Sörmlands landshövding Beatrice Ask (tidigare m) och riksdagens tre vice talmän Kerstin Lundgren (c), Åsa Lindestam (s), och Lotta Johnsson Fornarve (v) Kulturföreningens utställning om Kvinnliga Medborgarskolan. Festivalen ordnades av hela bonusfamiljen Fogelstad; Vänföreningen Fogelstad, Stiftelsen Fogelstad, Musikteaterföreningen Fogelstad och vi själva Kulturföreningen Fogelstad och syftet var att hedra 100-årsminnet av rösträtten för kvinnor i Sverige och kvinnornas bemyndigande.

Nyheter lägger vi in på vår Facebook!

Hitta hit

Sörmlandstrafiken kör bussar från Katrineholm och från Eskilstuna som stannar vid hållplatsen Fågelsta.

Bil & cykel: GPS koordinater (WGS 84 decimal) 59.15279 16.08751 (Fogelstad, mejeriet).
Både från väg 56 och väg 214 är det skyltat Fogelstad/Fågelstad (olika stavning).

Våra besökare har tillstånd att parkera på gräsytorna till höger om busshållplatsen, men ta hänsyn till de boende i husen runtomkring och parkera inte vid deras infarter.

GPS-koordinater: 59.15279, 16.10751

S-koordinater: 59.15279, 16.10751

Utställning

En utställning om Kvinnliga Medborgarskolan 1925-1954 vid Fogelstad har på nytt byggts upp i det gamla mejeriets bottenvåning i Julita, Katrineholm. Vi har fått fina delvis nya lokaler.

Kulturföreningen Fogelstad

Arbetar för att häva glömskan och aktualisera arvet från Fogelstad. Vi gör det genom att anordna seminarier, hålla kurser och föreläsningar. Vi delar också årligen ut ett stipendium. 

På bilden vår ordförande Ebba Johannesson och sing songwriter Madeleine Opira på Rösträttsfestivalen 2021.  

Kvinnliga Medborgarskolan

Denna unika skola var under många år nästan helt glömd, men sedan 1995 finns ett starkt, nyvaknat intresse. En utställning om Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad och de kvinnor som skapade och bar den, har byggts upp vid Fogelstad i det gamla mejeriets bottenvåning.