FOGELSTADSTIPENDIET

När föreningen Fogelstad Kvinnokurser lades ned fanns en liten summa pengar som donerades till Kulturföreningen. Med denna grundplåt instiftades ett Fogelstadstipendium. Summan är inte så stor, det är mera äran det handlar om.

Regler för utdelning av Fogelstadstipendiet§1 Fogelstadstipendium delas ut till person eller grupp av personer som självständigt och ansvarsfullt i ”Fogelstads anda” gjort värdefulla insatser inom något eller några av följande områden:

  • kvinnors och mäns samverkan
  • samhälle och demokrati
  • skola
  • miljö
  • fred

§2 Berättigade att mottaga Fogelstad-stipendium är person eller grupp av personer under 26 år.

§3 Stipendiat/-er utses av Kulturföreningen Fogelstads styrelse efter inkomna förslag från medlem i Kulturföreningen Fogelstad.

§4 Beloppet för stipendiet fastställs av Kulturföreningen Fogelstads styrelse och överlämnas på dag och plats som styrelsen fastställer.

Fogelstadstipendiet 2024 gick till Bläze

2024 års stipendium tilldelades punkbandet Bläze i Katrineholm, med motiveringen ”För att Bläze genom sin musikalitet visar att det går att förverkliga drömmar och genom sitt mod bidrar till att fler kvinnor verkar i en mansdominerad musikkultur.”

Bandet består av Elsa Karlsson på sång och sologitarr, Rebecka Eklöf på sång och kompgitarr, Elvira Henriksson på trummor och Olga Rossetti på bas.

Ceremonin ägde rum den 8 mars på kulturhuset Ängeln i Katrineholm. Stipendieutdelare var Kulturföreningen Fogelstads ordförande Ebba Johansson.

 

2024 års stipendium tilldelas punkbandet Bläze

Sara Sönnebo är 2022 års Fogelstadstipendiat

Sara Sönnebo tilldelas stipendiet för att hon med kulturen som redskap fortsätter att kämpa för ett alltmer jämlikt samhälle som inkluderar alla.

Sara Sönnebo lyfter i sitt arbete lyfter fram de frågor och värderingar som Fogelstadgruppen samlades kring och som var grunden för Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad, nämligen Demokrati, Jämställdhet, Miljö, Fred och Utbildning liksom deras starka tilltro till individens förmåga och vilja att utvecklas för sin egen men framför allt för samhällsarbetets skull.

Sara är teaterpedagog och har även utbildat sig inom musik, regi och komposition.

Kvinnlig rösträtt och jämställdhetshistoria intresserar Sara och inspirerade henne i skapandet av musikalen Syster Sufragett som hon både skrivit manus och musik till och dessutom medverkat i. Den framfördes i Uppsala 2021.

Vid rösträttsfestivalen vid Lilla Ulfåsa, Fogelstad i augusti 2021 bidrog Sara Sönnebo starkt till festivalens kvalitet. Hon stod för manus och regisserade den teatergrupp som flera gånger under festivaldagen framförde olika scener ur Fogelstadkvinnornas liv.

Vi önskar Sara Sönnebo god fortsättning och framgång i sitt arbete!

2021 års stipendium tilldelas PeaceMaker Club i Skinnskatteberg.

Motiveringen lyder:

Precis som Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad värnade individens utveckling i gemenskap för delaktighet i samhället, ser vi precis samma målsättning hos PeaceMaker Ckub. Klubben vill att tjejer ska leda i framtiden och måste därför få de bästa förutsättningar för framgång i vad de väljer för väg. Genom ert demokratiska arbetssätt i kamratskap bygger ni en solid grund för självmedvetenhet, självhantering , social medvetenhet, relationskunskap och ansvarsfullt beslutfattande. Ni, precis som Medborgarskolan, ser till helheten: Hjärnans, hjärtats och handens kunskaper och utveckling. Vi önskar er all framgång i ett livsviktigt uppdrag!

På grund av restriktioner till följd av coronavirusets spridning delades stipendiet ut i en ceremoni via verktyget Zoom. Av den anledningen har vi tyvärr inga bilder att visa.

 

2020 års stipendium utdelades den 7 mars till Mariam Yassin Mahi, Katrineholm.

Motiveringen följer här:

MARIAM YASSIN MAHI tilldelas 2020 års Fogelstadstipendium för sitt engagemang i demokratifrågor. Mariam är politisk aktiv som ledamot i bildningsnämnden och kommunfullmäktige i Katrineholm. Hon föreläser om intersektionell feminism och är lokalt engagerad för att stärka andra ungdomar både när det gäller hälsa, integration och demokrati. Mariam är en förebild för många unga kvinnor för att hon visar på vikten av att bidra till samhällsutvecklingen genom att vara politiskt engagerad.

Kulturföreningen har 2019 på Internationella kvinnodagen i Katrineholm delat ut årets Fogelstadstipendium till Frida Svantesson Nyköping.

Så här lyder motiveringen:

Frida Svantesson tilldelas årets stipendium för sitt engagemang för att uppmärksamma förintelsen och sin briljanta förmåga fånga upp och kommunicera svåra komplicerade frågeställningar och ämnen, Hon har en förmåga att entusiasmera och mobilisera engagemang för frågor som mänskliga rättigheter och värdighet, förståelsen för vår historia och hur skör vår demokrati faktiskt är, på ett sätt som får andra lyssna och ta det till sig. Allt detta på ett märkvärdigt lågmält vis.

Katrineholm 8 mars 2019

LINDA LIDHOLM tilldelas 2018 års Fogelstadstipendium

för sitt starka och orädda engagemang i ord och handling för ett mänskligt mottagande av flyktingar och allas lika värde. Linda har genom sitt arbete i lokala nätverk och i det egna företaget bidragit till att kvinnor och män samverkar. Genom sitt sätt att vara visar hon empati och intresse för både gamla och unga oavsett varifrån de kommer.

Kulturföreningen Fogelstad

Katrineholm den 8 mars 2018

Kulturföreningen Fogelstad har valt att tilldela JULIAN YDERBO 2017 års Fogelstadstipendium

Julian Yderbo har i sann Fogelstadanda och med stort mod och engagemang arbetat för att synliggöra hbqt-personers rättigheter i Katrineholms kommun

Katrineholm den 8 mars 2017

Kulturföreningen har 2016 på Internationella kvinnodagen i Katrineholm delat ut årets Fogelstadstipendium till UngPolitik UF (Ung företagsamhet) med medlemmarna: Filip Hagström, Johanna Andersson, Liza Lindgren och Wilma Gustafsson.

Så här lyder motiveringen:

UngPolitik har som målsättning att öka valdeltagandet i Sverige. I sitt arbete har studenterna tagit fram en politisk handbok som riktar sig till dem som inte tidigare röstat.

Att ta sig an uppgiften att öka kunskapen om politik och demokratiska former är mycket lovvärt. Att vilja bidra till att fler ska känna sig delaktiga i samhället är något som verkligen är kärnan i Fogelstadsandan och något som känns mycket angeläget att uppmuntra. Vi känner stor glädje och hoppfullhet över studenternas intresse och engagemang och önskar dem lycka till i deras fortsatta arbete!

Katrineholm 8 mars 2016

Elisabet skriver på ”checken”.

UngPolitik UF, Liza Lindgren, Filip Hagström, Johanna Andersson och Wilma Gustafsson.

Grattis Martina!

Kulturföreningen har 2015 på höstmötet i Katrineholm delat ut årets Fogelstadstipendium till Martina Lindgren.

Martina har skrivit en masteruppsats i litteraturvetenskap under rubriken

Det kvinnliga medborgarskapet och jordfrågans lösning. En undersökning av Elisabeth Tamms artiklar utifrån ett ekofeministiskt perspektiv.

Martina har i sin uppsats synliggjort Elisabeth Tamm, hennes tankar och gärningar med utgångspunkt från de många artiklar som publicerades i tidningen Tidevarvet åren 1926-1936. Martinas uppsats har fått utgöra underlag för årets småskrift, som kommer ut i december, vilket gör att texterna blir än mer tillgängliga för en bredare publik.

Katrineholm den 14 november 2015

Ebba har överlämnat ”checken” som Anne Marie skriver på

2014 års Fogelstadstipendium gick till Victoria Avén från Flen.

följande motivering:

Victoria har med stort engagemang och självständighet spridit kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Under sitt sista år på Prins Wilhelmsgymnasiet i Flen har hon i sitt examensarbete fördjupat sig i en verklighet många unga i Sverige dagligen tvingas leva i – unga kvinnor, men också unga män. Hon ville sprida denna kunskap vidare, och genomförde en temadag för ett hundratal elever på sitt gymnasium. Denna insats stämmer väl in i Fogelstads anda. Elisabet Tamm skrev: Det är den enskilda medborgaren som skapar samhället. -Den stora världen måste få sitt ljus från den lilla, varje individ måste göra sin insats.

Även 2014 års stipendium delades ut på kvinnodagen den 8 mars.

På kvinnodagen 2013 delade vi åter ut vårt Fogelstadstipendium.

2013 års Fogelstadstipendium tilldelas UF företaget En hjälpande hand, som består av : Alexandra Ljung, Alexandra Tuomisto och Sofi Tyllström. Alexandra, Alexandra och Sofi har genom sitt engagemang och sin beslutsamhet bidragit till att förbättra livssituationen för många familjer i Litauen. Ni har självständigt och ansvarsfullt i ”Fogelstads anda” gjort värdefulla insatser för samhälle och demokrati. Ni har på flera sätt bidragit till att synliggöra ojämlikheten i livsvillkoren för människor i vår geografiska närhet och på så sätt också sett till att visa vägen till en mänskligare värld, här är ni också förebilder för andra ungdomar.

Den 8 mars 2012 - kvinnodagen - firades på Ängeln i Katrineholm. Bland andra händelser kan noteras att Kulturföreningen Fogelstad för tredje gången delade ut Fogelstadstipendiet, denna gång till teatergruppen Kurage

följande motivering:

”2012 års Fogelstadstipendium på 4000 kronor går 2012 till gruppen Kurage som i Teater K:s regi med mod och stor kreativitet arbetat mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbete för mänskliga rättigheter och jämställdhet med forumteaterns kraftfulla metod är helt i Fogelstads anda. Ni har med era egna liv och erfarenheter tagit stora steg framåt och blivit förebilder för andra ungdomar, men ni har också skapat debatt, vilket är samhällsförändrande, och ett steg mot en mänskligare och rättvisare värld.

Kulturföreningen Fogelstad
8 mars 2012

Anne-Marie Karlsson delar ut Fogelstadstipendiet 2012 på Kvinnodagen den 8 mars till teatergruppen KURAGE. . . .

Helene Björkqvist och Anne-Marie Karlsson flankerar 2011 års Fogelstipendiat Emma Larsson

Jenny Pein tilldelas 2010 års Fogelstadstipendium för sitt stora engagemang i frågor som rör fred, mänskliga rättigheter, miljö och fattigdom. Hon verkar i olika forum såsom föreläsningar, debatter och demonstrationer och har initierat insamlingar.

Jenny visar hur den enskilda människan kan påverka världen i en mer rättvis riktning genom sina politiska val, sin konsumtion och i samvaro med sina medmänniskor. Medvetenheten om att de stora förändringarna startar i den enskilda människans ställningstaganden gör henne till en värdig stipendiat i Fogelstads anda.

Fogelstadstipendiet delas ut för första gången 8 mars 2010 till Jenny Pein