Ebba Johannesson
Ordförande/Föreläsare

070-38 42 208

johannesson.ebba@gmail.com

Kristina Filipsson
Vice ordförande & redaktör Dialogen fortsätter

070-38 42 208

kristina.filipsson@gmail.com

Anne-Marie Karlsson
Kassör/Föreläsare

070-38 42 208

amikarlsson54@gmail.com

Helene Björkqvist
Sekreterare/Föreläsare
Leader Projekt

070-645 54 99

helene.bjorkqvist@hotmail.com

Bodil Ivarsson
Studiecirkel/Föreläsare

073-981 79 14

b.e.ivarsson@gmail.com

Birgitta Åberg-Andersson
Gruppbokningar

073-2905020

birgitta.framtiden@live.se

Ebba Tannlund
Projekt

070-531 52 88

ebba@tannlund.com

Ingrid Björkegren Fröde
Butiken

070-4150864

ingrid.bjorkegrenfrode@gmail.com

Monica Nyberg
Kommunikatör

Kommunikation@fogelstad.org

FÖRENINGENS STYRELSE