FÖRENINGENS STYRELSE

Ebba Johannesson
Ordförande/Föreläsare

070-38 42 208

johannesson.ebba@gmail.com

Kristina Filipsson
Vice ordförande & redaktör Dialogen fortsätter

070-38 42 208

kristina.filipsson@gmail.com

Anne-Marie Karlsson
Kassör/Föreläsare

070-38 42 208

amikarlsson54@gmail.com

Helene Björkqvist
Sekreterare/Föreläsare
Leader Projekt
Gruppbokningar

070-645 54 99

helene.bjorkqvist@hotmail.com

Ebba Tannlund
Projekt
Gruppbokningar

070-531 52 88

ebba@tannlund.com

Ingrid Björkegren Fröde
Butiken

070-4150864

ingrid.bjorkegrenfrode@gmail.com

Monica Nyberg
Kommunikatör

Kommunikation@fogelstad.org

Ulla Achtman
Kommunikatör Facebook

076-1034420

ulla.achtman@gmail.com