FÖRENINGENS STYRELSE

Ebba Johannesson
Ordförande/Föreläsare

070-38 42 208

amikarlsson54@gmail.com

Kristina Filipsson
Vice ordförande & redaktör Dialogen fortsätter

070-38 42 208

amikarlsson54@gmail.com

Anne-Marie Karlsson
Kassör/Föreläsare

070-38 42 208

amikarlsson54@gmail.com

Helene Björkqvist
Sekreterare/Föreläsare

070-645 54 99

helene.bjorkqvist@hotmail.com

Bodil Ivarsson
Studiecirkel/Föreläsare

073-981 79 14

b.e.ivarsson@gmail.com

Birgitta Åberg-Andersson
Gruppbokningar

073-2905020

birgitta.framtiden@live.se

Anita Andersson Stenfors
Hemsida/Facebook

070-7830069

anita@klarapapper.net

Ulla Achtman
Projekt

076-1034420

ulla.achtman@gmail.com

Ebba Tannlund
Projekt

070-531 52 88

ebba@tannlund.com

Ingrid Björkegren Fröde
Butiken

070-4150864

ingrid.bjorkegrenfrode@gmail.com

Ebba Johannesson
Ordförande/Föreläsare

073-700 92 48

Johannesson.ebba@gmail.com

Kristina Filipsson
Vice ordförande & redaktör Dialogen fortsätter

073-9672136

kristina.filipsson@gmail.com

Anne-Marie Karlsson
Kassör/Föreläsare

070-38 42 208

amikarlsson54@gmail.com

Helene Björkqvist
Sekretare/Föreläsare

070-645 54 99

helene.bjorkqvist@hotmail.com

Bodil Ivarsson
Studiecirkel/Föreläsare

073-981 79 14

b.e.ivarsson@gmail.com

Birgitta Åberg-Andersson
Gruppbokningar

073-2905020

birgitta.framtiden@live.se

Anita Andersson Stenfors
Hemsida/Facebook

070-7830069

anita@klarapapper.net

Ulla Achtman

Projekt

076-1034420

ulla.achtman@gmail.com

 

Ebba Tannlund
Projekt

070-531 52 88

ebba@tannlund.com

Ingrid Björkegren Fröde
Butiken

070-4150864

ingrid.bjorkegrenfrode@gmail.com