UTSTÄLLNINGEN

Välkommen till utställningen om Kvinnliga Medborgarskolan

I det gamla mejeriets bottenvåning, vid godset Fogelstad i Julita utanför Katrineholm, finns den permanenta utställningen om Kvinnliga Medborgarskolan. En nyinvigning genomfördes i maj 2019 av förra talmannen Birgitta Dahl, 100 år + 1 dag efter att beslutet om kvinnlig rösträtt antogs av Sveriges riksdag.

I detta gamla mejeri var det enkelt logi för kursdeltagare på Kvinnliga Medborgarskolan och på vinden fanns festsalen där det talades, sjöngs och spelades teater. Huset fick namnet Rosenhane efter ett pensionat i rollspelet Komtemåtta, som var kommunen i skolans pedagogiska rollspel som var långt före sin tid.

Öppet: Lördagar och söndagar klockan 13-16 under juni, juli och augusti.

Stängt: Midsommardagen.

Ingen entréavgift.

Guidning för grupper sker från 1 maj till 30 september för en kostnad av 200 kronor/grupp + 50 kronor/person. Minst tre personer krävs för en gruppvisning. Gruppvisningar bokas på tel 073 -290 50 20 eller via mejl till: bokning@fogelstad.org. Vi kan också erbjuda föreläsningar på andra platser eller digitalt enligt särskilda överenskommelser.

Utställningen finns i ett gult hus precis vid busshållplatsen Fågelsta. Skyltar finns från busshållplatsen. Gå till utställningen via öppning i det röda vagnslidret och ner på en grusväg till ett gammal hus som är putsat i gult. Det är godset gamla mejeri (Rosenhane) och där har vi vår utställning i bottenvåningen. Ingången är på husets gavel in mot gården.

Tillgänglighet: För personer som har svårt att gå är det tillåtet att köra personbil runt det röda magasinet och fram till utställningens ingång. Där finns en ramp som fungerar för både barnvagnar, rullatorer och rullstolar. Vårt WC är tillgängligt för personer med rullator, men rullstol ryms inte. 

Syntolkning kan vi nu erbjuda på utställningen med två uppspelare + att syntolkningen också finns här på hemsidan.

 

 

Hitta hit:

Sörmlandstrafiken kör bussar från Katrineholm och från Eskilstuna som stannar vid hållplatsen Fågelsta.

Bil & cykel: GPS koordinater (WGS 84 decimal) 59.15279 16.08751 (Fogelstad, mejeriet) Se även karta nedan.
Både från väg 56 och väg 214 är det skyltat Fogelstad/Fågelstad (olika stavning).

Våra besökare har tillstånd att parkera på gräsytorna till höger om busshållplatsen, men ta hänsyn till de boende i husen runtomkring och parkera inte vid deras infarter.

GPS-koordinater: 59.15279, 16.10751 Karta finns här