Bonusfamiljen Fogelstad 1 + 4 = 5

Guide för bonusfamiljen Fogelstad 1 + 4 = 5

I bonusfamiljen Fogelstad ingår numera hela fyra organisationer som har olika mål och verksamhet, men som förenas av att vi vill lyfta fram arvet från Kvinnliga Medborgarskolan. Vi ”bor” ibland ihop och ibland gör vi saker ihop, men däremellan sköter vi våra egna sysslor samtidigt som vi stöttar varandra.

1. Vår urmoder Elisabeth Tamm ärvde en stor gård, Fågelsta säteri. Tack vare detta arv kunde Kvinnliga Medborgarskolan husera på hennes Fogelstad i Julita, utanför Katrineholm. Än idag driver Elisabet Tamms arvingar gården, med ett omfattande lant- och skogsbruk. Detta betyder att vi som vistas där idag måste ta hänsyn till gårdsarbetet, särskilt under skördetiden, och till de boende i Fogelstads olika hus och gårdar.

2. Kulturföreningen Fogelstad bildades 1995 och har idag framför allt fokus på den permanenta utställningen om Kvinnliga Medborgarskolan samt föreläsningarna och kurserna. Utställningen finns i gamla mejeriet på Fogelstad, kallat ”Rosenhane” i Medborgarskolans rollspel.

3. Fogelstad Musikteater med Fogelstadskören var från början en del av Kulturföreningen, men är sedan länge en egen verksamhet på professionell nivå.

4. Insamlingstifelsen Fogelstad stiftades 2019 för att köpa och förvalta Medborgarskolans gamla skolhus, Lilla Ulfåsa. Denna fastighet är avstyckad från stora gården. På Elisabet Tamms tid var detta hus gårdens inspektorsbostad men gjordes om till skolhus. Tanken är att huset ska kunna fungera som en nutida samlingsplats för aktiviteter och kurser i Fogesltadsgruppens anda för dagens utmaningar.

5. Fogelstads vänförening grundades 2019 för vara radikal och utmana vår samtid i Kvinnliga Medborgarskolans anda. Föreningen har mängder av seminarier, kurser och aktiviteter. Ofta digitalt så det går att vara med oavsett bostadsort.