Tillgänglighet

Från parkeringen är det cirka 100 meter att gå till utställningen, till stor del på en knagglig grusgång i en sluttning. Det är svårt för dig som använder rullator eller rullstol. Därför är det det tillåtet att köra personbil (men inte buss) runt det röda magasinet och fram till utställningens ingång för er som har svårt att gå från parkeringen till utställningens ingång. Där har vi en bra en ramp som fungerar för både barnvagnar, rullatorer och rullstolar. Vårt WC är tillgängligt för personer med rullator, men rullstol ryms inte.

Syntolkning

    

På utställningen finns två uppspelare att låna för våra besökare, men ljudfilerna finns också här på hemsidan för er som vill lyssna hemma.

Del 1

Välkommen till utställningen. En kort beskrivning av omgivningen, husen och atmosfären.

Del 2

Historia. Här beskrivs hur Fogelstad Hembygdsförening startades samt beskrivning av de olika grundarna.

Del 3

Skolan. Här beskrivs Kvinnliga Medborgarskolan, dess viktiga personer och deras roller.

Del 4

Bilder och fotografier. Här finns bilder och teckningar från bland annat Siri Derkert om Medborgarskolan.

Del 5

Kulturföreningen Fogelstad. Här finns litteratur och skrifter om grundarna till försäljning samt gästbok för besökare.