FÖRENINGENS HISTORIA

Kulturföreningen Fogelstad bildades i september 1995 i Katrineholm. Den är partipolitiskt och religiöst obunden. Medlemmarna finns i hela Sverige, men framförallt i Sörmland och några enstaka i andra länder, antalet uppgår till cirka 260 personer.

Syftet med Kulturföreningen är att rikta uppmärksamheten på det unika kulturarvet från Kvinnliga Medborgarskolan samt att utveckla fogelstadsinspirerad verksamhet. Detta har genom åren gjorts med föreläsningar och kursverksamhet, bland annat i samarbete med Katrineholms kommun och Åsa folkhögskola. Kurser har hållits för invandrarkvinnor som en del av SFI utbildningar och kortare sommarkurser för allmänt intresserade deltagare. Dessutom ges föreläsningar inom och utom länet och guidade turer på utställningen.

Föreningen vill också skapa tillfällen för framför allt kvinnor med olika bakgrund att mötas till samtal, erfarenhetsutbyte och fördjupning i angelägna människo- och samhällsfrågor. Detta görs bland annat genom berättarkvällar i föreningens lokaler på Rosenhane på Fogelstad och vid föreningens höstmöten dit alla medlemmar och andra intresserade välkomnas.

Föreningen bildades för att i början av 1990-talet började flera kvinnor i Julita med omnejd prata med varandra om den bortglömda Kvinnliga Medborgarskolan. Något borde göras för att historien inte skulle glömmas bort, tyckte de. Det fanns då varken skyltar, minnesmärken, aktiviteter eller utställningar som uppmärksammade den unika medborgarskolan lokalt. Men på nationell nivå bedrevs forskning och så hade Fogelstadsförbundet med före detta kursdeltagare aktiviteter i många år.

Samtidigt hade Isabella Hermelin börjat arbeta på biblioteket i Katrineholm och där börjat leta fram material om Kvinnliga Medborgarskolan. Kvinnorna i Julita och Isabella Hermelin började samarbeta. Och Katrineholms kulturchef Leif Wahlberg var positivt inställd till att lyfta fram den lite bortglömda historien och gav Isabella Hermelin ett formellt uppdrag att samla intresserade personer i en arbetsgrupp och söka fakta om Kvinnliga Medborgarskolan. Syftet var att planera aktiviteter för att synliggöra Kvinnliga Medborgarskolan. År 1995 bildades så föreningen och Marie Selander blev dess första ordförande.

I samband med att Fogelstad Musikteater spelade ”O Fåglastad” åren 1998-99 skapades en enkel utställning om Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad. Detta bland annat för att de tillresta åskådarna hade så många frågor om historien och för att åskådarna behövde få något att göra i pauserna. Föreställningen betydde oerhört mycket för att väcka intresset för Kvinnliga Medborgarskolan och Fogelstads historia. Femton föreställningar spelades under åren 1998 – 99. Det kom busslaster av intresserade från hela Sverige även med många gamla kursdeltagare. Allt blev stort uppmärksammat av media både lokalt och nationellt. Musikteatern satte också upp ”Resan är inte slut” en kortversion av ”O Fåglastad” på Julita gård år 2006 vilket gav femton fulla föreställningar. En mindre version av föreställningen sattes också upp på Säfstaholms slott år 2010 i samband med att föreningen ”Svenska konstnärinnan” firade 100 år.

En ganska enkel utställning om skolan kunde arrangeras i godset Fogelstads gamla mejeri när”O Fåglastad” spelades. Under medborgarskolans tid användes dessa gamla mejerilokaler som sovsal av kursdeltagarna plus att det på vinden fanns en stor sal som var skolans festlokal. Mejeriet kallades då ”Rosenhane” i det rollspel som användes på skolan för att lära ut hur en kommun fungerar. Familjen Liljencrants, Elisabet Tamms arvingar som fortsatt driva godset, har under åren generöst gett stöd till Kulturföreningen genom att upplåta lokalen, renovera den och hjälpa till med praktiska frågor. Katrineholms kommun har gett ekonomiskt stöd till Kulturföreningen Fogelstad.

Under år 2018 byggdes utställningen om efter att lokalen i mejeriet totalrenoverats. Den nya utställningen invigdes i maj 2019 av förre talmannen Birgitta Dahl. Hennes tal, som var en stor upplevelse, finns bevarat på utställningen.

Utställningen om Kvinnliga Medborgarskolan är permanent och är öppen varje lördag & söndag, utom midsommardagen, under juni, juli, augusti. I genomsnitt är det 400 besökare varje säsong. Det finns också möjlighet att boka separata guidningar/föreläsningar för grupper mot en avgift under maj och september månad. Övrig tid på året kan föreningens föreläsare erbjuda föreläsningar på andra orter eller digitalt efter särskild överenskommelse.