Delfinen

Den vänliga delfinens orden

Vid en fest 1937, som firades med anledning av Ada Nilssons 65-årsdag
instiftades ”den vänliga delfinens orden”. Symbolen kommer från Sokrates (alt.en av Platons dialoger) och talar om det mod som behövs i arbetet för ett bättre samhälle. Man måste våga språnget och hoppa i sjön, även om vågorna går höga. Men också vara förvissad om att en vänlig delfin kommer och räddar den som är nära att drunkna.

Doktor Ada Nilsson blev den första medlemmen i orden. Hon fick en hedersdelfin i blå emalj. Därefter kunde alla Fogelstadförbundare köpa egna nålar som tecken på att de var beredda att hoppa i sjön…

Den ursprungliga delfinen ritades av Flory Gate,
som var vän med Elin Wägner.

Kulturföreningens logotyp består av två sammanflätade delfiner,
dels en modern delfin och dels urdelfinen, som en symbol för att
föreningens arbete alltid ska ta sin avstamp i Fogelstad-idéerna.