TIDEVARVET

De fem i "konstellationen" hade samtliga en liberal grundsyn och tillhörde föreningen Frisinnade Kvinnor (FFKI), som 1914 bildats på bl a Ada Nilssons initiativ. Den ombildades senare till Frisinnade Kvinnors Riksförbund (FKR) med Kerstin Hesselgren som ordförande. Konstellationen var den drivande kraften inom FKR och kallades också "radikala falangen".

FKR behövde ett eget pressorgan. Konstellationen Fogelstad bildade ett bolag och släppte ut aktier. Så tillkom den radikala politiska tidningen ”TIDEVARVET”, namngiven av Elisabeth Tamm. Den utgavs 1923 – 1936. Redaktörer var Ellen Hagen (1923-24), Elin Wägner (1924-27), Barbro Hermelin (1927 – 36).

Ett urval av artiklar ur Tidevarvet utgavs 1971 av Ragna Kellgren undet titeln ”Kvinnor i politiken ” (LTs förlag, Stockholm).

Mot diktatur

Mot våld

Mot klass- och rashögfärd

För demokrati

För pacifism

För rättssamhället

Tidevarvet var en politisk men partipolitiskt obunden veckotidning som utkom under tretton år varje vecka, utan bidrag från stat kommun eller andra institutioner. Ett otroligt ideellt arbete! Hela Tidevarvet finns nu att läsa på den DVD som framställts i Katrineholm och som säljs genom föreningen, se Fogelstadbutiken.

 

Fastän konstellationens medlemmar var engagerade i samtliga verksamheter
Tidevarvet, Kvinnliga Medborgarskolan och Frisinnade Kvinnors Riksförbund
var de angelägna om att hålla isär de tre områdena.