FOGELSTADFÖRBUNDET

Redan efter den första kursen 1925 bildades Fogelstadförbundet. Det var en sammanslutning av skolans kursdeltagare och lärare ”för fortsatt samarbete och sammanhållning”. Förbundet fick lokalavdelningar i bl.a. Stockholm, Göteborg och Norrköping. Årsmöten hölls alltid på Fogelstad vid pingst eller midsommar. De samlade många deltagare och hade ett gediget program. Allt som rörde sig i tiden togs upp i föredrag och diskussioner. Det internationella inslaget var starkt, och årsmötena ledde ofta till uttalanden och resolutioner. Sedan skolan lagts ner 1954, hölls årsmötena på olika folkhögskolor, ett par gånger också i Danmark och Norge.

Fogelstadförbundets tidning med samma namn utkom fyra gånger om året mellan 1944 och 1974.

Fogelstadförbundets tecken var en liten blå stiliserad emaljdelfin. Den var en viktig symbol som av Honorine Hermelin förklarades sålunda:

”Att arbeta för ett bättre samhälle kan liknas vid att ute på havet kasta sig i en våg så väldig, att den skulle dränka den som försökte simmande ta sig i land, om inte en vänlig delfin kom till hjälp och tog den drunknande på sin rygg”.