Framtiden för Fogelstad Kvinnliga Medborgarskola

Hur blir framtiden för Fogelstad Kvinnliga Medborgarskola?

 

Nu i oktober 2023 har ett framtidsprojekt startat med deltagare från oss i Kulturföreningen Fogelstad, Fogelstad Musikteater, Vänföreningen Fogelstad och Insamlingsstiftelsen Fogelstad. Leader Södermanland har beviljat pengar till en förstudie. Syftet med detta är att hitta sätt att arbeta tillsammans för att göra Fogelstad Kvinnliga Medborgarskola till ett besöksmål och en demokratinod. Vi vill också samarbeta med andra föreningar, företag och privatpersoner i närområdet.

Projektet ska pågå i sex månader och mer info kan fås via e-post info@fogelstad.org.