Sommarkurs på Fogelstad 2023

Nu bjuder vi in till vår årliga kurs på Foglestad och Lilla Ulfåsa, efter förra årets succé. Vi har ett fåtal platser kvar.

– Alla som gått våra kurser förut, kommer känna igen innehållet i kursen. För den handlar ju om Kvinnliga Medborgarskolan, dess historia och pedagogik i ett nutida perspektiv, förklarar Anne-Marie Karlsson från Kulturföreningen Fogelstad. I år finns ett särkilt fokus på demokrati och omställning för en hållbar framtid.

Klicka på länken här nedanför för att se en film med Anne-Marie från Kulturföreningens permanenta utställning på Rosenhane, Fogelstad https://youtu.be/NkGhAFOjW5w

Kursen genomförs tillsammans med Vänföreningen Fogelstad och med Nyköpings folkhögskola som samverkanspart. Och för andra gången på plats på Lilla Ulfåsa i Kvinnliga Medborgarskolans gamla hus vid Fogelstad!

Genom personliga möten, föredrag om Medborgarskolan och våra kvinnliga föregångare, samtal om de stora frågorna i samhället med utgångspunkt från gästföreläsare, levandegör vi arbetet från Medborgarskolan. Under kursen tillämpas aktivt skolans pedagogik där handen, hjärnan och hjärtat står i centrum som skapande, sång, berättade och annat som kursdeltagarna själva tar initiativ till. Kvällarna används också till gemenskap.

KURSFAKTA

Kursen kommer hållas vecka 24, 12 – 16juni på Lilla Ulfåsa, Fogelstad. Anmälan ska göras till Nyköpings folkhögskola, https://www.nykoping.fhsk.se/sommarkurser2023 Telefon 0155-292080

Avgiften är 4 900 kronor och då ingår logi i delat rum + mat. De som ordnar eget logi får betala 4 100 kronor.

Anne-Marie Karlsson är kursledare tillsammans med Gunnel Nelzén från Vänföreningen och Mia Rolandsdotter från Nyköpings folkhögskola. Anne-Marie Karlsson har under årens lopp ansvarat för och genomfört mängder av kurser, föreläsningar och utbildningar både som lärare och rektor på folkhögskola men också med Fogelstads kvinnokurser under föreningens 25 verksamhetsår.

Gunnel Nelzén är folkbildare och kulturarbetare som de senaste dryga 20 åren har arbetat i Sörmland med regional filmutveckling.

Mia Rolandsdotter arbetar som lärare på Nyköpings folkhögskola, och är aktiv i omställningsrörelsen. Hon fick också utmärkelsen Årets folkbildare i Sörmland 20222.

.